Gyorskereső: 
1. Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen dokumentum tartalmazza a Lomex Kft. mint Szállító (a továbbiakban: "Szállító") által üzemeltetett http://lomex.hu internetes oldal (a továbbiakban: Webshop) Megrendelőire (a továbbiakban: Megrendelő) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF a Szállító valamennyi, a Honlapon keresztül a Megrendelő által megvásárolható termék vásárlási feltételeit tartalmazza.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Felek megállapodnak abban, hogy üzleti kapcsolat esetén jelen dokumentumban szereplő feltételeket fogadják el, kivételt képez az az eset, ha a Szállító és a Megrendelő között érvényben lévő, írásba foglalt szerződés eltérő feltételeket fogalmaz meg. Az Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozza a Szállító és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit, a szállítással kapcsolatos feltételeket, valamint a szállítással illetve a Felekkel kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Szállítóra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, az Európai Uniós előírások és a Polgári Törvénykönyv kötelező erejű rendelkezései minden további kikötés nélkül is irányadók.

A Szállító minden megkötött szerződését nyilvántartja. A szerződés nyelve a magyar.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szállító nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szállító semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

1.              Szállító adatai

Név:                                                      Lomex Kft.

Székhely:                                           1025 Budapest, Törökvész út 147/c.

Telephely:                                           2120 Dunakeszi, Berek u. 15.

Cégjegyzékszám:                             01-09-061550

Nyilvántartásba vevő szerv:          Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,

Adószám:                                          10230923-2-41

E-mail cím:                                         info@lomex.hu


A Szolgáltatás nyújtásához igénye vett tárhely szolgáltató:

Neve:        LOMEX Vegyesipari és Kereskedelmi Kft.

Címe:          1025 Budapest, Törökvész út 147/c.


 

2.              A Vásárlás feltételei és menete

2.1.  Regisztráció

A Webshop tartalmának minden része elérhető bármely Megrendelő számára, regisztráció nélkül, a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) van kötve.

2.2.  Megrendelés

Megrendelő az alábbi módon tud megrendelést leadni a Webshopban elérhető termékekre:

1.              Termék kiválasztása

A terméklapon látható az adott termék képe, valamint a kép mellett kiválasztható a termék mennyisége. A zöld „Kosár” ikonra kattintva a termék azonnal a kosárba helyezhető. Ez esetben a felugró ablakban a kiválasztott mennyiség után ismét a zöld „Kosár” ikonra kell kattintani. A Kosárba helyezés sikerességét a rendszer visszajelzi.

Kosárba helyezni a termékeket csak bejelentkezést követően lehet.

A termék képére kattintva jelenik meg termék nagyobb méretű képe. A termék alatt található a márka ismertetője, a termékleírás, és a termékről szóló tájékoztató.

A vásárlási folyamatot a „Kosár” felületre lépve lehet folytatni.

2.              Kosár véglegesítése

A vásárlási folyamat következő lépése, hogy Megrendelő a „Kosár” menüpontra kattintva ellenőrizze a megvásárolni kívánt termékek listáját, a kért mennyiséget. Ezen az oldalon összesítve látja a Megrendelő a kosárba helyezett termékeket, valamint azok végösszegét.

Ezen az oldalon Megrendelőnek lehetősége van a kosárból a termékek kivételére a piros

„Kosár” ikonra kattintva, vagy a mennyiség módosítására a mennyiség átírásával majd a zöld

„Kosár” ikonra kattintva.

Minimális megrendelési összeg bruttó 2000 Ft. Ezen összeg alatt a vásárlási folyamat nem folytatható.

3.              Fizetési és átvételi adatok megadása

A vásárlás folytatáshoz a Megrendelőnek a „Megrendelés” feliratra kell kattintania.

Ezen az oldalon lehet kiválasztani a kért átvételi és fizetési módot, lehet a megrendeléshez egyedi azonosítót megadni, amely a számlára felkerül.

4.              Megrendelés ellenőrzése

A vásárlás folytatáshoz a Megrendelőnek a „Megrendelés” feliratra kell kattintania. Ezen az oldalon jelenik meg a megrendelés adatait összesítő oldal.

A Webshopban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Webshopban a termékek mellett talál a Megrendelő. Az árak bruttó árak, a 27% ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.

Szállító nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl.: 0 Ft-os ár). Ilyen esetekben Szállító nem köteles a terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szállító, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A Termék árának megfizetésére banki előre utalással, valamint utánvéttel van lehetőség. Ezt követően a „Megrendelés” gomb megnyomásával lehet a megrendelést feladni. A

„Megrendelés gomb megnyomása tehát fizetési kötelezettséget keletkeztet.


2.3.  Adatbeviteli hibák javítása

Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szállító részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. termék törlése a kosárból a mennyiség módosítása, rendelési adatok módosítása). A rendelés feladásáig a Megrendelő visszalépéssel tud a korábbi oldalra visszalépni és megrendelését módosítani.

Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása, stb.

Amennyiben a Megrendelő véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Megrendelő a Szállító felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.


2.4.  Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szállító a megrendeléseket automatikusan feldolgozza és e-mail értesítésben visszaigazolja a Megrendelő részére a megrendelés feladását.

Szállító ezt követően külön e-mail-ben igazolja vissza a szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a 30kg-ot nem meghaladó belföldi szállításra vonatkozó szállítási költséget, a fizetendő végösszeget és a Szállító elérhetőségi adatait.

A visszaigazoló e-mail Szállító részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szállító és Megrendelő között.

A Szállító által adott ajánlatok a megadott időpontig érvényesek, mind az ár, mind pedig a szállítási határidő tekintetében, illetőleg az ajánlati ár a megrendelés Megrendelő által Szállító részére történő megküldésekor közzétett ár.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szállítótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Megrendelő rendelését már elküldte a Szállító részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Szállító felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy bizonyos termékekből nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség a Megrendelő kiszolgálásához (törekszünk arra, hogy mindig a legfrissebb készlettel dolgozzunk). Ebben az esetben Szállító munkatársa e-mailben vagy a Megrendelő által megadott telefonszámon informálja a Megrendelőt és tájékoztatja az alternatív megoldásokról.

 

2.5.  Fizetés

A Megrendelő - amennyiben a Szállító által készített árajánlat, illetve a kiállított számlán szerepelő fizetési határidő más időpontot nem jelöl meg - az áru átvételekor fizet.

Amennyiben a szállítás teljesítettnek tekinthető, úgy a kiállított számlát a Megrendelő akkor is köteles kifizetni, ha a megrendelt termékek még nem jutottak a Megrendelő birtokába.

Amennyiben a Megrendelő a Szállítónál halasztott fizetéssel rendelkezik, és fizetési késedelembe esik, úgy a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani késedelmi kamatként, és a továbbiakban megtagadhatja a halasztott fizetés megadását a Megrendelő felé.

A Szállító kifejezetten fenntartja tulajdonjogát a számlán szereplő, de a vételár tekintetében még ki nem egyenlített termékek esetében. Amennyiben a Megrendelő, vagy továbbértékesítés esetén a Megrendelő vevője a Megrendelés tárgyát képező termékeket feldolgozta, összekeverte, felhasználta, vagy más dologhoz kapcsolta, úgy a létrejövő új dolog esetében a Szállítót megilleti a közös tulajdon, mégpedig a részes áruérték arányában a Megrendelő feldolgozási költsége nélkül. Az így keletkezett új dolog fenntartott árucikknek számít. A Megrendelő, illetve továbbértékesítés esetén a Megrendelő vevője a fenntartott árucikket csak a Szállító írásbeli hozzájárulása esetén idegenítheti el és nem kerülhet zálog alá. Ezen közös tulajdon állagmegóvásáért és rongálódás, elveszés, stb. elleni biztosításáért Megrendelő tartozik felelősséggel. Megrendelő ez esetben Szállítóra engedményezi a biztosítási szerződésekből adódó igényeit. A Megrendelő ezennel Szállítóra engedményezi a tulajdonjog fenntartással átadott áru továbbértékesítéséből adódó valamennyi igényét Szállító jogos igényeinek kielégítése erejéig. A Megrendelő ezen elidegenítési és elzálogosítási tilalom alól csak olyan esetben mentesül, ha a kialkudott vételár, illetőleg az elzálogosításból befolyt összeg fedezi a Szállító által támasztott követeléseket és a Megrendelő megfizette azt. A Megrendelőnek a Szállítóval szemben fennálló követeléseit sem beszámítania, sem csökkentenie, sem megváltoztatnia nem lehet, visszatartási jogot a Megrendelő nem formálhat, más jogviszonyból, korábbi szállításból keletkezett vitás kérdések rendezése érdekében.

Szállító az internetes honlapján keresztül történő megrendelések esetében az általános kereskedelmi tevékenysége során alkalmazott áraktól eltérő árakat alkalmazhat. A Szállító által kiadott árajánlatokon szereplő árak nettó árak és az adott tételnél megadott darabszámok teljes megrendelésére vonatkoznak, kivételt képez ez alól, ha a Szállító által készített árajánlat kifejezetten ettől eltérően rendelkezik.

A Szállító a Megrendelés teljesítéséig tartó időtartam alatt bármikor jogosult előrefizetést, vagy biztosítékot kérni, illetve ezek megtagadása esetén a Megrendelésben foglaltak teljesítésétől elállni. Ebben az esetben a Megrendelő semmilyen követeléssel a Szállító felé nem élhet, a Szállító követelheti a Megrendelőtől a Megrendelés nem teljesülése miatt okozott összes kárának megtérítését.

A vásárlás ellenértékét az alábbi módokon egyenlítheti ki Megrendelő:

-                    fizetés készpénzben személyes átvétel esetén és futárnál,

-                    fizetés bankkártyával személyes átvétel esetében,

-                    átutalással megvalósuló teljesítés.

 

2.6.  Számla

Szállító a Megrendelő részére a termékkel együtt ad át számlát.

 

2.7.  Szállítás

A Szállító által megadott árak a Szállító telephelyéről (Ex Works) paritással értendők, kivételt képez, ha a Megrendelő által adott Megrendeléshez kapcsolódó - a Szállító által készített – Visszaigazolás a teljesítés helyeként mást nem határoz meg. (A szállítási feltételek alatt a 2020. évi Incoterms [International Chamber of Commerce Publication No.460] meghatározásai értendők. https://incodocs.com/blog/incoterms-in-2023-guide/) A Szállító által megadott szállítási határidők csak megközelítő pontosságúak és csak a vonatkozó Megrendelésre érvényesek. A Szállító fenntartja a jogot a részszállításra, a Megrendelő nem utasíthatja azt vissza. A Szállítás teljesítettnek tekintendő abban az esetben, ha az áru a Szállító telephelyét elhagyja illetve, ha a feladási készség írásbeli jelentése - email, illetőleg telefax útján - a Megrendelő felé megtörténik. A Szállító az ajánlatban meghatározott ár és szállítási határidőket veszi alapul a teljesítés során. A Szállító felelősséget nem vállal a gyártó szállítási késedelméből, vis majorból, illetve semmilyen olyan eseményből származó elmaradt haszonért, illetőleg pótlólagosan felmerülő költségekért, amelyekre a Szállítónak közvetlen ráhatása nincs. A szállítási határidő meghosszabbodik, ha a Megrendelő ebből, vagy más - a Szállítóval kötött - szerződésből származó kötelezettségeinek nem tesz eleget.

Amennyiben a megrendelés összértéke a 30.000,-Ft-ot meghaladja, azonban össztömege nem haladja meg a bruttó 30kg-ot, úgy a Szállító – tekintet nélkül a részszállítások számára – megrendelésenként legfeljebb két alkalommal a belföldi szállítás költségeit átvállalja.

Amennyiben rendelésének tömege meghaladja a bruttó 30kg-ot, vagy a szállítási cím kívül esik Magyarország területén, abban az esetben egyedi szállítási költséget számítunk fel, melynek összegéről elsősorban emailben, másodsorban telefonon értesítjük. A mindenkori áruátvételi és szállítási díjakkal kapcsolatban a https://lomex.hu/hu/order/2/aruatvetel-es-szallitasi-dijak aloldalon tájékozódhat.

Termék szállítási költségét a Megrendelőnek kell megfizetni. Személyes átvétel esetében nincs szállítási költség.

Amennyiben Megrendelő a kézbesítés időpontjában nem tartózkodik a megadott címen, a csomagküldő a kézbesítést megismétli.

Amennyiben a küldemény nem kerül átvételre, visszaszállításra kerül a Szállítóhoz. Előfordulhat, hogy előre nem látott esemény miatt hiúsul meg az átvétel, ezért célszerű, hogy Megrendelő megadja telefonszámát, vagy e-mail címét, hogy a csomagküldő értesíthesse Megrendelőt az érkező küldeményről.

Ha a Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében kérni kell jegyzőkönyv felvételét, vagy meglévő jegyzőkönyv kibővítését. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szállító díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szállító felelősséget nem vállal.

A szállítás költségét a Honlapon keresztül elérhető tájékoztatások tartalmazzák.

Szállító nem vállal felelősséget a hibásan megadott adatok miatti késedelmes, vagy meghiúsult szállítási eseményekért.

 

3.              A Megrendelőt megillető elállási és szavatossági jogok

 

A Megrendelőt a Webshopban értékesített termékek esetén:

-                    Fogyasztónak minősülő Megrendelőt elállási jog illet meg,

-                    valamennyi Megrendelőt kellék és termékszavatossági jog illet meg.

A Megrendelőt megillető elállási jog gyakorlása, tekintve, hogy a terméket a Fogyasztó visszajuttatja a Szállító számára, egyben kizárja a termék, vagy kellékszavatossági jog gyakorlását. Amennyiben a termék visszajuttatására sor kerül, de nem állapítható meg, hogy azt elállási jog, vagy szavatossági jog gyakorlása keretében juttatja vissza a Megrendelő, nyilatkozattételre hívja fel ezzel kapcsolatban Szállító.

Termék, vagy kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Fogyasztónak minősülő Megrendelő a vásárlást követő 14 napon belül élhet az indoklás nélküli elállási jogával, ezt követően elállási jogát csak a termék, vagy kellékszavatossági jogra vonatkozó szabályok szerint gyakorolhatja. A 14 napon belül közölt elállás esetén a Szállító a kellék, vagy termékszavatossági igény kezelését leállítja.

Megrendelőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Megrendelő a jogait a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül jelentheti be, és érvényesítheti.

A jog gyakorlásához javasolt pontosan megjelölni, hogy a Megrendelő melyik, az ÁSZF-ben leírt jogával kíván élni, hogy a Szállító gyorsan és hatékonyan tudja kezelni Megrendelő panaszát.

Szállítót nem terheli jogszabályban előírt kötelező jótállás biztosításával kapcsolatos kötelezettség.

 

3.1.                          Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztónak minősülő Megrendelőre vonatkoznak. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Webshopban árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó").

A Webshopban vásárolt termék esetében Fogyasztó jogosult:

-                    a termék,

-                    több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott termék,

-                    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab,

-                    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a vásárlásától indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Az elállási jogot nem áll módunkban teljesíteni, ha a megvásárolt termék utcai használata is megvalósult, mivel ez esetben higiéniai okokból a termék már nem vehető vissza.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elsődlegesen elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szállító részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken (Elállási Nyilatkozat) keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szállító részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 1. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szállító e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szállítónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szállító a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szállító postai címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A terméket eredeti csomagolásban kell visszaküldeni Szállító számára.

A termék megfelelő visszajuttatásának minősül, amennyiben Fogyasztó a terméket abba a boltba viszi vissza, ahol azt vásárolta.

Az elállási nyilatkozattal együtt Megrendelőnek vissza kell küldenie a vásárlást igazoló számlát.

A termék Szállító címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.  Szállítónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szállító visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szállító által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szállító jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szállító a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szállító tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szállító, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

3.2.                          Szavatossági jogok

 

3.2.1.                Kellékszavatosság

Megrendelő a Szállító hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Termék valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szállítóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Megrendelő kizárólag a Szállító által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Megrendelőnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szállító számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szállító költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szállító adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szállítóval. Amennyiben a vásárolt lábbeli utcai használat miatt károsodott, a kárt a Megrendelő köteles megtéríteni.

A Megrendelő közvetlenül a Szállítóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szállítótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szállító csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szállító bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A termék Szállítóhoz való visszajuttatására az elállás jognál írtak a kellékszavatosságnál is érvényesek.

 

3.2.2.        Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – érvényesítheti termékszavatossági igényét. A termékszavatosság annyiban tér el a kellékszavatosságtól, hogy ez esetben a forgalmazón keresztül kifejezetten a gyártóval szemben lehet fellépni. Termékszavatossági igényként azonban Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szállító) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szállító) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-                a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-                a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-                a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak vagy a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A termék Szállítóhoz való visszajuttatására az elállás jognál írtak a termékszavatosság esetében is érvényesek.

 

4.              Jogérvényesítési lehetőségek

 

4.1.                          Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Megrendelő a szolgáltatással vagy a Szállító tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Szállító a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szállító a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szállító a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szállító az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

 

4.2.                          Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szállító és Megrendelő között esetlegesen fennálló jogvita Szállítóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Megrendelő jogosult:

-                    Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

-                    Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József - 
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
 - E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László
 - E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter -
 E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető TestületCíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György 
- E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly - E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József - 
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László - 
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt - E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető TestületCíme: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba - E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit - E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György - E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
 - E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)- 474-7921Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly
 - E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc - E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin - E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
 - E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
 Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
 - E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltetı Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
 - E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor - 
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 

-                    Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=fa   lse elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

-          Bírósági eljárás kezdeményezésére.

 

5.              Egyéb rendelkezések

5.1.  Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szállító jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelők Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szállító továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szállító továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.


5.2.  Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Szállító a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szállító előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szállító által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szállító adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. március 18.

© 2024 Lomex Kft. Minden jog fenntartva.
Az oldal használatához a Google Chrome, a Mozilla Firefox, vagy a Microsoft Edge (Internet Explorer) böngészők legfrissebb verzióját javasoljuk.