hol?
hogyan?
mit?

Termékek
Műszerdoboz [115termék/ szűrt lista]

d1mg-gai-dinrail-modul-box-181x902x575-pcabs-ul94v-3in3out
RoHS
Csomagolási egység: 100 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
981.54 Ft.

Bruttó ár / db:
1246.56 Ft.
d1mgpcba-gai-probanyak-143x869x16mm-d1mg-dinrail-modul-boxhoz
RoHS
Csomagolási egység: 10 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
346.30 Ft.

Bruttó ár / db:
439.80 Ft.
d2mg-gai-dinrail-modul-box-363x902x575-pcabs-ul94v-6in6out
RoHS
Csomagolási egység: 200 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1093.47 Ft.

Bruttó ár / db:
1388.71 Ft.
d2mgpcba-gai-probanyak-328x869x16-d2mg-dinrail-modul-boxhoz
RoHS
Csomagolási egység: 10 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
824.79 Ft.

Bruttó ár / db:
1047.48 Ft.
d3mg-gai-dinrail-modul-box-533x902x575-pcabs-ul94v-9in9out
RoHS
Csomagolási egység: 90 db
Nincs raktáron
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1360.38 Ft.

Bruttó ár / db:
1727.68 Ft.
d3mgpcba-gai-probanyak-50x869x16-d3mg-dinrail-modul-boxhoz
RoHS
Csomagolási egység: 10 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
668.30 Ft.

Bruttó ár / db:
848.74 Ft.
d4mg-gai-dinrail-modul-box-71x902x575-pcabs-ul94v-12in12out
RoHS
Csomagolási egység: 80 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1594.92 Ft.

Bruttó ár / db:
2025.55 Ft.
d4mgpcba-gai-probanyak-678x869x16-d4mg-dinrail-modul-boxhoz
RoHS
Csomagolási egység: 10 db
Nincs raktáron
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1531.38 Ft.

Bruttó ár / db:
1944.85 Ft.
d6mg-gai-dinrail-modul-box-10625x902x575-pcabs-ul94v-18in18out
RoHS
Csomagolási egység: 50 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1641.60 Ft.

Bruttó ár / db:
2084.83 Ft.
d6mgpcba-gai-probanyak-1028x869x16-d6mg-dinrail-modul-boxhoz
RoHS
Csomagolási egység: 20 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
2717.40 Ft.

Bruttó ár / db:
3451.10 Ft.
d9mg-gai-dinrail-modul-box-1595x902x575-pcabs-ul94v-30in30out
RoHS
Csomagolási egység: 50 db
Nincs raktáron
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
2413.03 Ft.

Bruttó ár / db:
3064.55 Ft.
d9mgpcba-gai-probanyak-1562x869x16-d9mg-dinrail-modul-boxhoz
RoHS
Csomagolási egység: 20 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
3943.38 Ft.

Bruttó ár / db:
5008.09 Ft.
g0123-gai-90x-38x-30-alu-ontveny-altfelhemirfi-arnyekolt-m65
RoHS
Csomagolási egység: 250 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1253.75 Ft.

Bruttó ár / db:
1592.26 Ft.
g0124-gai-111x-60x-30-alu-ontveny-altfelhemirfi-arnyekolt-m60
RoHS
Csomagolási egység: 125 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1884.15 Ft.

Bruttó ár / db:
2392.87 Ft.
g0124f-gai-111x-60x-30-alu-ontveny-felerosito-fullel-xxx
RoHS
Csomagolási egység: 1 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
2583.78 Ft.

Bruttó ár / db:
3281.40 Ft.
g0234-gai-119x-93x-56-alu-ontveny-altfelhemirfi-arnyekolt-m62
RoHS
Csomagolási egység: 5 db
Nincs raktáron
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
3001.20 Ft.

Bruttó ár / db:
3811.52 Ft.
g0310-gai-2xaa-elem-erintkezo-keszlet
RoHS
Csomagolási egység: 1 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
129.15 Ft.

Bruttó ár / db:
164.02 Ft.
g0347-gai-187x118x-82-alu-ontveny-altfelhemirfi-arnyekolt-m64
RoHS
Csomagolási egység: 3 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
6465.12 Ft.

Bruttó ár / db:
8210.70 Ft.
g0472-gai-120x-80x-59-alu-ontveny-altfelhemirfi-arnyekolt-m63
RoHS
Csomagolási egység: 1 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
2112.24 Ft.

Bruttó ár / db:
2682.54 Ft.
g0473-gai-119x-93x-34-alu-ontveny-altfelhemirfi-arnyekolt-m70
RoHS
Csomagolási egység: 75 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
2226.61 Ft.

Bruttó ár / db:
2827.79 Ft.
g0474-gai-120x120x-59-alu-ontveny-altfelhemirfi-arnyekolt-m66
RoHS
Csomagolási egység: 10 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
3565.24 Ft.

Bruttó ár / db:
4527.85 Ft.
g0475-gai-120x120x-95-alu-ontveny-altfelhemirfi-arnyekolt-m69
RoHS
Csomagolási egység: 20 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
4107.60 Ft.

Bruttó ár / db:
5216.65 Ft.
g0477-gai-187x118x-38-alu-ontveny-altfelhemirfi-arnyekolt-m67
RoHS
Csomagolási egység: 3 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
5346.67 Ft.

Bruttó ár / db:
6790.27 Ft.
g0478-gai-190x190x-67-alu-ontveny-altfelhemirfi-arnyekolt-m68
RoHS
Csomagolási egység: 3 db
Nincs raktáron
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
6781.40 Ft.

Bruttó ár / db:
8612.38 Ft.
g0479-gai-111x-60x-54-alu-ontveny-altfelhemirfi-arnyekolt-m61
RoHS
Csomagolási egység: 70 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
2621.91 Ft.

Bruttó ár / db:
3329.83 Ft.
g1202bbc-gai-111x-82x-38-mua-kezi-elemfedellel-fekete-p75
RoHS
Csomagolási egység: 20 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1076.25 Ft.

Bruttó ár / db:
1366.84 Ft.
g1600200-gai-nylon66-ul94v2-hordozoful-g769-g770-g771hez
RoHS
Csomagolási egység: 1 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
2763.81 Ft.

Bruttó ár / db:
3510.04 Ft.
g1600260-gai-nylon66-ul94v2-hordozoful-g758-g753-g754-g731-g733hoz
RoHS
Csomagolási egység: 1 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
2884.35 Ft.

Bruttó ár / db:
3663.12 Ft.
g17081ubk-gai-431x203x-43-mua-rack-abs-ul94v0-1u-fekete-p77
RoHS
Csomagolási egység: 3 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
5641.09 Ft.

Bruttó ár / db:
7164.18 Ft.
g17082ubk-gai-431x203x-86-mua-rack-abs-ul94v0-2u-fekete-p78
RoHS
Csomagolási egység: 2 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
6221.23 Ft.

Bruttó ár / db:
7900.96 Ft.
g17083ubk-gai-431x203x129-mua-rack-abs-ul94v0-3u-fekete-xxx
RoHS
Csomagolási egység: 1 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
8676.00 Ft.

Bruttó ár / db:
11018.52 Ft.
g1901g-gai-71x-23x-87-mua-szurke-usb-hazsapka-pcb-45x19-kezi-p80g
RoHS
Csomagolási egység: 100 db
Nincs raktáron
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
324.72 Ft.

Bruttó ár / db:
412.39 Ft.
g252515b-gai-25x-25x-15-mua-abs-ul94hb-fekete-fedel-nelkul-pb1c-fedel-pott-pb11
RoHS
Csomagolási egység: 50 db
Nincs raktáron
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
68.88 Ft.

Bruttó ár / db:
87.48 Ft.
g252515l-gai-25x-25-fedel-mua-abs-ul94hb-fekete-pb1x-serie-pott-pb1c
RoHS
Csomagolási egység: 50 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
43.05 Ft.

Bruttó ár / db:
54.67 Ft.
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
63.80 Ft.

Bruttó ár / db:
81.03 Ft.
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
112.96 Ft.

Bruttó ár / db:
143.46 Ft.
g302015l-gai-30x-20-fedel-mua-abs-ul94hb-fekete-pb2x-serie-pott-pb2c
RoHS
Csomagolási egység: 50 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
51.35 Ft.

Bruttó ár / db:
65.21 Ft.
g453015b-gai-45x-30x-15-mua-abs-ul94hb-fekete-fedel-nelkul-pb5c-fedel-pott-pb51
RoHS
Csomagolási egység: 50 db
Nincs raktáron
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
94.71 Ft.

Bruttó ár / db:
120.28 Ft.
g453015l-gai-45x-30-fedel-mua-abs-ul94hb-fekete-pb5x-serie-pott-pb5c
RoHS
Csomagolási egység: 50 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
69.25 Ft.

Bruttó ár / db:
87.95 Ft.
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
89.44 Ft.

Bruttó ár / db:
113.59 Ft.
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
114.76 Ft.

Bruttó ár / db:
145.75 Ft.
g705020l-gai-70x-50-fedel-mua-abs-ul94hb-fekete-pb8x-serie-pott-pb8c
RoHS
Csomagolási egység: 50 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
69.25 Ft.

Bruttó ár / db:
87.95 Ft.
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
118.02 Ft.

Bruttó ár / db:
149.89 Ft.
g858bo-gai-131x237x-46-mua-abs-fekete-kijelzo-ablak-xxx
RoHS
Csomagolási egység: 1 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
3690.00 Ft.

Bruttó ár / db:
4686.30 Ft.
g906020b-gai-90x-60x-20-mua-abs-ul94hb-fekete-fedel-nelkul-pb8-fedel-pott-pb83
RoHS
Csomagolási egység: 500 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
111.30 Ft.

Bruttó ár / db:
141.35 Ft.
g906020l-gai-90x-60-fedel-mua-abs-ul94hb-fekete-pb8x-serie-pott-pb83c
RoHS
Csomagolási egység: 50 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
61.71 Ft.

Bruttó ár / db:
78.37 Ft.
g909b-gai-105x-75x-26-mua-kezielemfedellel-2xaa-fekete-clip-p79
RoHS
Csomagolási egység: 176 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1437.87 Ft.

Bruttó ár / db:
1826.09 Ft.
g939b-gai-135x-70x-24-mua-abs-fekete-kezi-elemfedellel-2xaa-xxx
RoHS
Csomagolási egység: 1 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1188.18 Ft.

Bruttó ár / db:
1508.99 Ft.
g939g-gai-135x-70x-24-mua-abs-szurke-kezi-elemfedellel-2xaa-xxx
RoHS
Csomagolási egység: 1 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1188.18 Ft.

Bruttó ár / db:
1508.99 Ft.
g939g-gai-135x-70x-24-mua-kezielemfedellel-2xaa-szurke-p76
RoHS
Csomagolási egység: 150 db
RAKTÁRON
 
Csomagolási egység vásárlása esetén:
Nettó ár / db:
1321.90 Ft.

Bruttó ár / db:
1678.81 Ft.
© 2024 Lomex Kft. Minden jog fenntartva.
Az oldal használatához a Google Chrome, a Mozilla Firefox, vagy a Microsoft Edge (Internet Explorer) böngészők legfrissebb verzióját javasoljuk.